Bestyrelsesmøde 13/4-2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 13/4-2016 kl.18.00
Sted: Grumløsevej 145, 4750 Lundby
Deltagere: Lene, Lis, Jeannie, Michael, Christian og Birte. Afbud: Pernille og Allan.

1. Velkommen
2. Godkendelse af referat - Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden
3.1. Post
Kursus i kredssystemer, i hjemmesiden. Pernille opfordres af Christian til at deltage, Christian, Jeannie og evt. Michael deltager.  Christian tilmelder. Frist d. 18.4.
4. Økonomi - Ikke nogen information, da Allan ikke var til stede.
5. Nyt fra udvalgene
5.1. Udstilling, skuer & matcher
5.1.1. Evaluering af Påskeskue 24/3-2016
Horbelev Hallen var et velvalgt sted både størrelsesmæssigt, mht parkering og cafeteria.
5.1.2. Skuer/matcher i 2016
Sommerskue d. 27.8. i Hårlev. Cafeteriet i Hårlev skal kontaktes i god tid. God ide at sende et menukort fra cafeteriet med ud med pm.
Juleskue lørdag d.10.12. i Vordingborg.
Match - Jeannie laver aftale med Næstved Storcenter og finder dommer. 
Reserver steder og datoer til:
Påskeskue - Horbelev - 13.4.17 
Sommerskue - Hårlev - 29.7. 2017 
Juleskue - Vordingborg  9.12.2017 
Bestyrelsen var enig i, at det vil være en god idé med en fast tradition vedr. placering af skuerne.
National udstilling 2018 - enten 19. 20. 21. / 5 eller 8.9. og 9.9. forslag: Hårlev
Christian søger DKK.
5.2. PR/stande/sponsor
Flot indsats af Pernille til påskeskuet.
Skaffe præmier til sommerskue og match.
5.3. Aktiviteter, kurser & foredrag
5.3.1. Gå-tur. 17.4. Ellehammers Hus. Birte arrangerer. 
8.5. Karrebækdsminde - Lene og Jeannie er arrangører.
29.10. Tips og Trix - i Næstved - Ridehallen - med Birte + Helene + hunde 
Et DKK medlemsarrangement. Max 40 hunde. 
5.3. 2. Hundens Dag 4/6-2016 kl. 10 - 15
Raceparade. Stande. Opdrættere i telte. Bane til fremvisning af "hundekunstner". 
FCI Grupper præsenteres i et program i løbet af  dagen. 
Max en stand pr. race - slut jer sammen.
Christian skriver til kredsens opdrættere.
BB laver en formular - deadline for tilmelding d. 17.5. - sender den til Christian, som rundsender opfordring til at deltage til opdrætterne.
Pressemeddelelse: Jeannie.
Facebook gruppe om Hundens Dag. Jeannie opretter.
5.4. Træning
5.4.1. Trænermøde  - i uge 19 -  Allerslev Klubhuset  - 
5.5. Hjemmeside/FB/Hunden
Se undervejs i referatet.
Deadline d.10.5. til Hunden i juni.
6. Næste møde
19.5. på Rådhuset, Næstved.
7. Eventuelt
BB bestiller Viggården til Generalforsamling d.4.10. + mad