Nyheder fra kredsen


"Ret og vrang" for DKK-opdrættere

Der har været ønsker fra kredsens opdrættere om at lære mere om bl.a. købeloven ved salg af hvalpe. 

Vi er så heldige, at vi har fået DKKs formand Jørgen Hindse til at komme og fortælle om DKKs syn på købsaftaler og depositum.  Vi er sikre på at vi nok skal få en god debat og mange synspunkter på "det at opdrætte og sælge hvalpe"

Der vil blive en pause på omkring 45 min midt i arrangementet, hvor der bliver serveret vand, sodavand og kage. I pausen har du så også rig lejlighed til at snakke med andre opdrættere :-)

Vi har skrevet i HUNDEN at der også ville være et kort foredrag om ”hvalpetest”. Vi har valgt at udskyde foredraget til et senere tidspunkt.