Generalforsamling - OBS: UDEN fællesspisning

SPISNING ER AFLYST 
 

GENERALFORSAMLING

DKK Kreds 10 afholder ordinær generalforsamling d.6.10. kl. 19.30 på Viggaarden, Vigvej 41, Nr. Vedby, 4840 Nørre Alslev.

Dagsorden ifølge lovene.

 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen dvs d.22.9.