Generalforsamling m/fællesspisning inden

Dagsorden for ordinær generalforsamling tirsdag d.4.10.2022 kl. 1930
Sted: Viggaarden, Vigvej 41, Nr. Vedby
Dagsorden: 
A .  Valg af dirigent
       Valg af referent
B.  Valg af stemmetællere
C.  Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed
D.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 21-22 til godkendelse og  vedtagelse af ansvarsfrihed
E.  Indkomne Forslag
F.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for en toårig periode er Michael Lyngby, Cissie Hansen og Jeannie Kristensen. 
Valg af 2 suppleanter.
G.  Valg af revisor og revisor suppleant
H.   Eventuelt
    
  
Indkomne forslag skal være formanden - Michael Lyngby , formand@dkk-kreds10.dk - i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Kom og vær med til fællesspisning kl. 18.30 – 19.30

Bestil Flæskesteg med rødkål + 1 øl eller 1 vand eller 1 glas vin til 50 kr. pr. kuvert
på hundeweb (tilmeldingsfrist 25.09.2022)Kredsen behøver måske DIN hjælp?

Vi opfodrer vores medlemmer til at stille op til bestyrelsesvalget på generalforsamlingen, så det bliver muligt at få en aktiv kreds. I skrivende stund består bestyrelsen kun af 3 medlemmer og vi er alle 3 på valg.  En god bestyrelse består af medlemmer, der blandt andet ønsker samarbejde, respekt for forskellige holdninger og har den fornødne tid/resurser til at gå ind i bestyrelses arbejde. 

Hvis du stiller op, så gør dig gerne nogle tanker om, hvad du gerne vil opnå med dit virke i kredsbestyrelsen. Trænger der f.eks. til flere træningsmuligheder i kredsen? Tilbyder kredsen de former for træning, som de lokale hundeejere har lyst til at deltage i? Skal vi afholde skuer på en lidt anden måde for at gøre dem endnu mere publikumsvenlige? Skal kredsbestyrelsen gøre en indsats for at udbrede kendskabet til projekt ”Barn og hund” eller ”Før du køber hund”? Hvordan kan kredsen få flere almindelige hundeejere til at deltage i DKK´s aktiviteter med deres hund? Det er spørgsmål som disse, man får mulighed for at stille sig selv og sine kredsbestyrelseskolleger, når man tager fat på en ny bestyrelsesperiode.

Det er en god idé at påtage sig afgrænsede opgaver i den første bestyrelsesperiode – og så til gengæld løse de opgaver, man har påtaget sig, til tiden. På den måde får man hurtigt erfaring med kredsens arbejde og kan deltage i flere opgaver, efterhånden som man får mod på det. Ved at være bestyrelsesmedlem kan du være med til at sørge for, at et hundeliv i Danmark er et godt hundeliv!

Hvis du gerne vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen i kredsen, er du mere end velkommen til at kontakte Michael, Cissie eller Jeannie.Tilmelding til spisning her ----------------->