Generalforsamling 3/10 - med fællesspisning inden - Udby Kro

DKK Kreds 10
Dagsorden for ordinær generalforsamling tirsdag d.3.10.2023 kl. 1930
Sted: Udby Kro, Københavnsvej 588, 4750 Lundby
Dagsorden: 
A . Valg af dirigent
      Valg af referent
B. Valg af stemmetællere
C. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed
D. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 22/23 til godkendelse og vedtagelse af ansvarsfrihed
E. Indkomne Forslag
F.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter.
G. Valg af revisor og revisor suppleant
H.  Eventuelt
    
  
Indkomne forslag skal være formanden - Leila Maria Dantes, formand@dkk-kreds10.dk - i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kom og vær med til fællesspisning kl. 18.30 – 19.30

Bestil Flæskesteg med tilbehør  (inkl. 1 øl eller 1 vand eller 1 glas vin) til 50 kr. pr. kuvert
på hundeweb. 

Tilmelding til spisning her ----------------->