Nyheder fra kredsen


Generalforsamling

Efter generalforsamlingen afholdt den nyvalgte bestyrelse et kort møde.
Følgende blev foreslået til bestyrelsens poster:
Formand Jesper Petersen – denne udbad sig betænkningstid.
Cissie meddelte, at hun også var villig til at opstille til formandsposten.
Næstformand – Michael Lyngby – accepterede valget.
Kasserer – Bente Stege - accepterede valget.
Sekretær – Birte Bjørn - accepterede valget.
Medlemmer:
- Lis Minna Jensen
- Allan Sørensen
Suppleant: Pernille Larsen

Endelig konstituering vil ske på førstkommende bestyrelsesmøde tirsdag d.29.10. kl. 18 i Horbelev.