Nyheder fra kredsen


Bestyrelsen har besluttet at aflyse Juleskuet, da det ikke ser ud til at kunne gennemføres, med de regler der om forsamlingsforbud.

Vi håber at kunne invitere til Påskeskue i 2021.