Generalforsamling 5/10 - med fællesspisning inden

DKK Kreds 10
Dagsorden for ordinær generalforsamling tirsdag d.5.10.2021 kl. 1930
Sted: Viggaarden, Vigvej 41, Nr. Vedby
Dagsorden: 
A .  Valg af dirigent
       Valg af referent
B.  Valg af stemmetællere
C.  Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed
D.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 19/20 og 
det reviderede regnskab  for 20/21 til godkendelse og vedtagelse af ansvarsfrihed
E.  Indkomne Forslag
F.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for en toårig periode er Jesper Petersen, Lis Minna Jensen og Birte Bjørn. 
Alle modtager genvalg, desuden skal vælges 1 mandat for en enårig periode. 
(ikke på valg i år er Michael Lyngby, Cissie Hansen og Jeannie Kristensen)
Valg af 2 suppleanter.
G.  Valg af revisor og revisor suppleant
H.   Eventuelt
    
Generalforsamling tirsdag d.5.10. kl. 19.30 på Viggården, Vigvej 41, 4840 
Indkomne forslag skal være formanden - Jesper Petersen, samson5@live.dk - i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kom og vær med til fællesspisning kl. 18.30 – 19.30

Bestil Flæskesteg med rødkål + 1 øl eller 1 vand eller 1 glas vin til 50 kr. pr. kuvert
på hundeweb. 

Tilmelding til spisning her ----------------->