Bestyrelsen

Formand
Leila Maria Dantes

nullermus@hotmail.dk
Mobil: 2218 1487

Næstformand
Bjarne K. Nielsen

Bjarneknielsen.kreds10@gmail.com

Kasserer
Gitte Brixtofte

gbrixtofte@gmail.com

Sekretær, Hvalpe-, unghunde- og familehundeinstruktør
Lone Kjelstrup

kjelstrup@elvernet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jette Larsen

larsen.jette1985@gmail.com

Bestyrelsesmedlem/Webmaster
Ib Andersen

ib@ibsomi.dk
Ikke medlemmer af bestyrelsen:


Revisor: Anette Bak Frederiksen

Revisor suppleant: Maybritt Boesen

Kredsens bankkonto
Bank: Nordea
Reg.nr.  2650 Konto nr. 6030005859