Bestyrelsen

Formand
Leila Maria Dantes

nullermus@hotmail.dk
Mobil: 2218 1487

Næstformand
Gitte Brixtofte

gbrixtofte@gmail.com

Kasserer
Jeannie Kristensen

jeannie.kristensen@stofanet.dk
Mobil: 2624 1996

Sekretær
Birte Bjørn

bb@pc.dk
Mobil: 2176 4717

Bestyrelsesmedlem
Jette Larsen

larsen.jette1985@gmail.com
Ikke medlemmer af bestyrelsen:


Revisor: Anette Bak Frederiksen

Revisor suppleant: Maybritt Boesen

Kredsens bankkonto
Bank: Nordea
Reg.nr.  2650 Konto nr. 6030005859