Generalforsamling

Kredsbestyrelsen vælges på den årlige kredsgeneralforsamling, hvortil alle DKK-medlemmer i kredsen har adgang og stemmeret.