Udstilling

Generelt om udstillinger

Dansk Kennel Klub afholder hvert år en række internationale hundeudstillinger for alle racer. For at deltage i en udstilling skal hunden være stambogsført af Dansk Kennel Klub eller - for udenlandsk ejede hundes vedkommende - af en anden organisation, der er anerkendt af FCI (Fédération Cynologique Internationale), som er det internationale forbund af kennelklubber, DKK er tilknyttet.


Sådan foregår bedømmelserne på en DKK udstilling 

 

De mere end 350 racer, der er anerkendt af DKK, er opdelt i 10 grupper efter type og anvendelse, og grupperne bedømmes på forskellige dage på udstillingen. Bedømmelsen følger altid et bestemt mønster.

 

Hundene bedømmes racevis, og grundlaget for bedømmelsen er racens standard, hvor racens udseende og karaktertræk er beskrevet.

 

Skemaet neden for viser bedømmelsesforløbet trin for trin samt farverne på de forskellige bånd og rosetter, der uddeles i løbet af bedømmelsen i de forskellige klasser.

 

Bedømmelsesforløbet

Oftest bedømmes babyer og hvalpe af begge køn først. Derefter bedømmes hannerne og så tæverne i klasser efter alder og tidligere opnåede prøver og championater. De to køn mødes først i konkurrencen “Bedst i racen (BIR)”.

 

Babyklassen (uofficiel klasse) er for hunde fra 3-6 måneder. Hvalpeklassen (uofficiel klasse) er for hunde fra 6-9 måneder. Juniorklassen er for hunde fra 9-18 måneder. Hunde tilmeldt i juniorklassen konkurrerer ikke om CACIB (certifikat til det internationale udstillingschampionat). Mellemklassen er for hunde fra 15-24 måneder.Åben klasse er for hunde, der er mindst 15 måneder. Brugshundeklassen er for hunde, som har bestået en brugsprøve, der giver adgang til brugshundeklassen. Dette brugsprøvekrav varierer fra race til race. Minimumsalderen for at deltage i brugshundeklassen er 15 måneder. Championklassen er for hunde, der inden udstillingen allerede er blevet national eller international champion. I championklassen er minimumsalderen 15 måneder. Veteranklassen er for hunde over 8 år. Hunde, der er tilmeldt veteranklasse, kan ikke tildeles CACIB. Der konkurreres derudover også i juniorhandling, hvor unge dyster om at være bedst til at fremvise hunden. I juniorhandling er konkurrencerne opdelt i 2 aldersklasser: Mini for unge i alderen 10-13 år - og Maxi for unge i alderen 14-17 år. Ligeledes konkurreres der i avlsklasse, hvor en han eller tæve stiller med 4 stk. afkom, samt i opdrætsklasse, hvor hundene stiller i grupper af 4 hunde af samme race fra samme opdrætter. I avls- og opdrætsklasse kan der tildeles HP (hæderspræmie) (lilla bånd) til klasser af høj kvalitet.

 

Hundene bliver bedømt i rækkefølge efter katalognummer.

 

Kvalitetsbedømmelse

For hver enkelt hund foretages først en kvalitetsbedømmelse. Der kan tildeles følgende kvalitetspræmieringer:

 

EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.

 

VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.

 

GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges at være en god repræsentant for sin race.

 

SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men som ikke besidder de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.

 

Der kan endvidere gives CANNOT BE JUDGED eller DISQUALIFIED.

CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes) betegner, at dommeren ikke kan afgøre, hvilken præmiegrad hunden fortjener.

 

DISQUALIFIED er en diskvalificerende betegnelse og gives til hunde, som har anatomiske, typologiske eller psykiske fejl.

 

Inden for hver klasse deltager hundene fra den bedste kvalitetsgruppe (Excellent) i konkurrencebedømmelser, hvor de bedste placeres som 1., 2., 3. og 4. vinder og modtager henholdsvis et rødt, blåt, gult eller grønt bånd. Hvis mere end 4 hunde har fået Excellent, placeres disse også, men de modtager intet bånd.
Hvis der er færre end 4 hunde i den bedste kvalitetsgruppe, medtages hundene fra næstbedste kvalitetsgruppe (Very Good) også i konkurrencebedømmelserne.

 

Championkvalitet

Dommeren kan tildele CK (championkvalitet) til de hunde, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. Det er dog en forudsætning, at hunden forinden har fået tildelt Excellent. Alle hunde, der har fået tildelt CK, går videre til Bedst i Køn klassen.

 

Under bedømmelsesforløbet uddeles der certifikat (rødt/hvidt bånd), som er et trin på vejen til det danske championat. Der tildeles også Reserve-certifikat (lyseblåt bånd), som i visse tilfælde kan træde i stedet for certifikatet. Der kan endvidere tildeles CACIB (hvidt bånd), som fører frem til hundens internationale championat eller Reserve-CACIB (orange bånd), som i visse tilfælde kan træde i stedet for CACIB’et.

 

BIR, BIM og BIS

Trin for trin skrider bedømmelsen frem, til man når hen til konkurrencen om at blive “Bedst i racen” (BIR) (rød/gul roset) og “Bedst i modsat køn” (BIM) (grøn/hvid roset), hvor der kun er få hunde tilbage. Den hund, der bliver “Bedst i racen”, går videre til eftermiddagens gruppefinaler i store ring, hvor hunde af forskellige racer - men af samme gruppe - mødes. Vinderne af de 10 gruppefinaler går til sidst videre til konkurrencen om “Best in Show” (BIS), hvor udstillingens bedste hund kåres.

 

Vi henviser endvidere til DKK’s udstillingsreglement for mere detaljerede oplysninger om bedømmelsesforløbet.

 

Præmieringsbånd og rosetter

Efter enhver bedømmelse og konkurrence udleveres der i alle klasser bånd, hvis farver angiver opnåede præmieringer/placeringer som følger:

 

Særdeles lovende (baby- og hvalpeklasse): Lyserødt bånd
Lovende (baby- og hvalpeklasse): Lyseblåt bånd
Mindre lovende (baby- og hvalpeklasse): Gult bånd
Racens bedste baby: Lyserød roset
Racens bedste hvalp: Rød roset
Excellent: Rødt bånd
Very Good: Blåt bånd
Good: Gult bånd
Sufficient: Grønt bånd
Disqualified: Gråt bånd
Cannot Be Judged: Brunt bånd
CK (championkvalitet): Rosa bånd
HP (hæderspræmie - avls- og opdrætsklasse): Lilla bånd
1. vinder: Rødt bånd
2. vinder: Blåt bånd
3. vinder: Gult bånd
4. vinder: Grønt bånd
Dansk certifikat (CAC): Rødt/hvidt bånd
Internationalt certifikat (CACIB): Hvidt bånd
Reserve-CACIB: Orange bånd
Dansk championat: Rødt/grønt bånd
BIR (Bedst i racen): Rød/gul roset
BIM (Bedst i modsat køn): Grøn/hvid roset