Nyheder fra kredsen


DKK har godkendt ønske fra DKK Kreds 10 og DKK kreds 2 om at
4262 Sandved
4250 Fuglebjerg
4171 Glumsø
4160 Herlufmagle
overgår til kreds 10 (postnumrene er en del af "ny" Næstved kommune).

Til gengæld overføres 4681 Herfølge, som er en del af Køge kommune til DKK kreds 2 (Køge kommune, er i forvejen  en del af kreds 2).