Bestyrelsesmøde 27-10-2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 27/10-2015 kl.18.00
Sted: Kæpgårdsvej 2A, 4840 Nr. Alslev
Til stede: Christian, Jeannie, Lene, Allan, Pernille, Michael, Lis og Birte

1. Velkommen
Formanden  bød velkommen til det nye medlem, Lis - samt den nye suppleant: Lene
2. Godkendelse af referat - Konstitueringsreferatet godkendt.
3. Meddelelser fra formanden
3.1. Post - Nye gebyrer, dagsorden til kredsmødet i november, Kredsformandsmødet flyttet til 27.2.,  Deltagere på kredsmødet i november: Christian, Lis, Birte, Jeannie, Lene. Christian melder til.
3.2. Oprettelse/fordeling af udvalg
Træningsudvalg: (Alle former for træning): Christian, Michael, 
Udstillingsudvalg: (skuer matcher, udstillinger, stande) Allan, Birte
Aktivitetsudvalg: (Foredrag, gåture, medlemsarrangementer, nattrim mv ) Jeannie, Lis, Birte
Sponsor (kontakt til forretninger, firmaer) Keld (juleskuet)
PR, (Hunden, Hjemmeside) Jeannie, Christian
Udvalgsbesætningen tages op på mødet i januar.
4. Økonomi
Orientering.
5. Nyt fra udvalgene
5.1. Udstilling, skuer & matcher
5.1.1. Juleskue - tilmeldingsfrist 10.11. - et par og halvtreds tilmeldte indtil videre.
Der aflyses dommer ved for få tilmeldte - færre end 300. Fordeling af hunde: Birte - Allan og /eller Christian sender tilmeldingerne fra Hundeweb til Birte.
Planlægningsmøde se nedenunder.
Skuer/matcher i 2016
Påskeskue torsdag d. 24.3. - Allan reserverer Stubbekøbing Hallen - 2 dommere reserveres.
Sommerskue - 20.8.  Karrebæksminde - Lene undersøger om der er toilet og cafeteria mulighed.
Juleskue - 10.12. - Faxe - Michael tjekker, om der er ledigt.
Matcher - Jeannie undersøger muligheder og steder, Tages op på mødet i januar. Opfordring fra formanden til, at det er fast gruppe, som arrangerer matcher.
5.2. PR/stande/sponsor - Keld står for standene på juleskuet
5.3. Aktiviteter, kurser & foredrag
5.3.1. Gå-tur - Se nedenunder vedr. nytårskur på Avnø.
5.3.2. Strand og Skov - er også noget for VOV....BB undersøger mulig oplægsholder til aftenarrangement i februar. Sted: Holstedskolen i Næstved.
5.3.3. Nytårskur d. 10.1. kl. 11. Jeannie arrangerer.
5.4. Hvalpe, ung- & familiehunde, spor 
5.5. Lydighed/rally/agility
5.6. Ringtræning
OBS Christian indkalder til trænermøde på Viggården d.3.11. 15. og bestiller mad og lokale på Viggården. 
5.7. Hjemmeside, Hunden og Facebook.  "Året der gik" Christian skriver indlæg til hjemmeside og Hunden.
6. Næste møde - forberedelse til juleskuet: 8.12.15. kl. 18 i Faxe. Michael bestiller.
7. Eventuelt 

Bestyrelsen overvejer, at opfordre de øvrige kredse på Sjælland til fremover at holde et samarbejdsmøde -  gerne inden det årlige kredsmøde.
4 deltagere fra bestyrelsen har deltaget i kredsmødet på Askov - de strutter med ideer til ting i bestyrelsesarbejdet, der bør forbedres, bl.a. dagsorden, årshjul,  visioner, ideer for Kreds 10 og for bestyrelsesarbejdet.
Forslag om at der afholdes en bestyrelsesarbejdsdag lørdag d.16.1. 2016. kl. 13 - 17 hos Allan, Kæpgårdsvej, Nr. Alslev.