Bestyrelsesmøde 8-12-2015

Referat af bestyrelsesmøde DKK Kreds 10 d.8.12. kl. 18 i Faxehallen

Deltagere: Allan, Birte, Christian, Jeannie, Michael, Lis, Lene - afbud fra Pernille

1. Velkommen

2. Referat fra mødet d.27.10. godkendt.

3. Meddelelser fra formanden:
3.1. Intet post modtaget
3.2. DKK Kredsmøde d.7.11.- kort resumé ved Christian. 

4. Økonomi 
Juleskuet - ser ud til at give overskud

5. Nyt fra udvalgene
Kreds 10 har fået afslag på ansøgning vedr. National Udstilling maj 2017.
Har fremsendt ansøgning vedr. 26.8. og 27.8. 2018.
5.1. Påskeskue bliver evt. i Horreby Hallen. Allan har fået forslag til dommere.
5.1.1. Juleskue: Jeannie har lavet en arbejdsfordeling, som hun sender ud til alle. Alle møder kl. 8.
22 spiser morgenmad 9 - 10 og frokost 13.30 - 15
5.1.2. Lene undersøger muligheden for at lægge sommerskuet i Karrebæksminde.
5.2. PR/Stande/sponsor - tages op på mødet i januar.
Christian evaluerer med stande/sponsorer.
Jeannie - laver spørgeskema til skuedeltagere.
Lis kontakter TV2øst.
5.3. Aktiviteter, kurser og foredrag.
Medlemsaften i på Holsted Skole i Næstved d.8.3. Strand og Skov - er også noget for VOV. /Kirsten Skovsby. Pris 30 kr.
Opdrætter Aften er under planlægning.
5.3.1. 31.12. Nytårsgåtur - på Feddet. Gratis. OBS P-afgift
10.1. Nytårsgåtur. Avnø kl. 11. Gratis. Jeannie står for arrangementet.
5.4. Træning.
Trænermødet i beg. af november blev aflyst og udskudt til efter nytår. Christian arrangerer.
Christian finder deltagere til trænerudvalg.

6. Næste møde d.16.1. 16 kl. 10 - 17. Christian, Jeannie, Lis og Lene sender forslag til dagens program ud til bestyrelsesmedlemmerne.

7. Evt.