Bestyrelsesmøde d. 8/9-2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/9-2016 kl.18.00

Sted: Kæpgaardsvej 2A, 4840 Nr. Alslev

Deltagere: Allan, Birte, Christian, Jeannie, Lis og Michael

Afbud fra Pernille. Ingen melding fra Lis.

1.    Velkommen

2.    Godkendelse af referat

Godkendt.

3.    Meddelelser fra formanden

3.1.  DKK Kurset vedr. hjemmesider aflyst. Der var kun to tilmeldinger.

4.    Økonomi

Regnskabsudkastet gennemgået. Forventet overskud større i forhold til sidste år.

5.    Nyt fra udvalgene

5.1.  Udstilling, skuer & matcher

5.1.1.    Sommerskue- evaluering: Vi manglede et par hænder. Nyttigt at lave en fast plan inden. BB laver en fast oversigt vedr. arbejdsfordeling og præmier, som kan bruges fra skue til skue. Positiv  tilbagemeldinger fra udstillerne. Flere tilmeldinger i konkurrencerne til sidst, fordi prisen var sat ned. Christian køber en kasse med søm--skiver. Stedet fint.

5.1.2.    Match - Jeannie undersøger passende ledige datoer.

5.1.3.    Juleskue. Lokalerne skal besøges ved næste møde - november. Mødested: Hollænderhaven.

5.1.4.    Skuer/matcher i 2017. OBS placeres på næste møde.

Skuer 2017: Påske  Horbelev  13.4.17    - sommer Hårlev  26.8.17     juleskue Vordingborg 9.12.17 (ret til ændringer forbeholdes.)

5.2.  PR/stande/sponsor - Hvordan reklameres bedre. Hvordan øges omsætningen. Kom med et knaldtilbud , som kan reklameres på hjemmeside og facebook.

5.3.  Aktiviteter, kurser & foredrag

5.3.1.    Gå-tur - 13.11.  kl.13 .00. Oringe, Parkvej 20, 4760 Vordingborg - Tilmelding til Lene 40595791

5.3.2.    Nat-trim - bestyrelsen mødes kl. 18. BB kommer med post. Michael, post, Lene - dæk, indkald, Jeannie, start, planter. Christian, trillebør. Div. ægtefæller organiseres. Lene og Rikke spørges om deltagelse, som hjælpere. BB  og Christian finder præmier i kælderen ugen før

5.3.3.    Tips & Trix - fra bestyrelsen kommer: Michael, Christian, Lene - vi skal bruge måtter til to ringe, 2 trimmeborde,  borde + stole til deltagerne, morgenmad og frokost, samt kage til kaffen.. BB laver PM. Og kontakter Lis vedr. kaffe.  Lene sørger for mad.

        Christian henter div. ting i kælderen. Vi mødes kl. 8.30.

        Jeannie trykker materialet til kurset.

5.3.4.    Andet - massagekursus i Våbensted. Jeannie undersøger.

5.3.5.    Lydighedsprøve kunne arrangeres i Hårlev i forbindelse med sommerskuet.  Michael kontakter en træner og undersøger mulighed for prøve.

5.4.  Træning

5.4.1.    Trænermøde 31/8-2016. 5 trænere deltog. Fra bestyrelsen deltog Christian, Lene, Michael.

5.4.2.    Trænermøde 1/11-2016: Christian indkalder og laver en opsamling til deltagerne og inviterer til at deltage i spisning før generalforsamling. Aftale kontaktpersoner til kommunerne.

5.5.  Hjemmeside/FB/Hunden - gåtur, tips og trix, juleskue. årsplan 2017 - efterlysning af træningssted med klubhus og toiletadgang.

6.    Generalforsamling  (Gave til jubilar...Christian køber bord og Jeannie køber blomster) Deadline for tilmelding til spisning d.30.9. Dirigent: Annette Bak Fredriksen. Bestyrelsen mødes kl. 17. BB bestiller  mad og kaffe lagkage til 10 ekstra. Christian mailer beretning til bb. Allan mailer regnskab til bb.

      Christian trykker dagsorden, husker flipover og medlemsliste.

7.    Næste møde -  torsdag d. 6.10. Årshjul udarbejdes på dette møde. Kontaktpersoner til kommunerne aftales på dette møde.

8.    Eventuelt - Michael opretter kalender på facebook/google