Bestyrelsesmøde d. 8/11-2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/11-2016 kl.18.00

Sted: ”Panteren”, Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg + senere i Grumløse.

Deltagere: Allan, Christian, Birte, Lene, Jeannie, Michael.

Afbud fra: Bente, Lis og Pernille

Mødet startede i Panteren, hvor vi besigtigede lokalerne og målte op for at se om stedet kunne rumme et juleskue.

1.    Velkommen

2.    Godkendelse af referat - godkendt

3.    Meddelelser fra formanden

3.1.  Post

Andre arrangører kan kun arrangerer prøver i den lokale kreds regi. Eller Kredsen kan selv arrangerer prøver.

Kredsmøde lørdag: deltagere fra Kreds 10: Jeannie, Christian, Michael, Lis og Lene.

4.    Økonomi

      Tips og Trix afregnet.

5.    Nyt fra udvalgene

5.1.  Udstilling, skuer & matcher

5.1.1.    Match - intet nyt

5.1.2.    Juleskue

Tilmeldingsfrist rettes i Hundeweb til d.21.11 kl. 23.59 og rettes på hjemmesiden til d.21.11.

PR og sponsorudvalget sender al materiale til Allan senest d.21.11. PM tekst senest d.21.11. til Allan

Bilag: arbejdsopgaver til juleskuet. Hallen koster 5500 - øvrige lejede lokaler koster også noget, samt lejen af borde og stole.

Pernille bør undersøge, om spejdere eller andre kan stå for madlavning.

Juletræ? JULEPYNT??

5.1.3.    Skuer/matcher i 2017-18  - planlægges  på mødet i januar. Drøfte priser for skuer.

5.2.  PR/stande/sponsor - se ovenfor.

5.3.  Aktiviteter, kurser & foredrag

5.3.1.    Gå-tur - Bente forespørges om hun vil lave en tur i marts.

5.3.2.    Tips & Trix - gentages 1.4. i Stubbekøbing.  Jeannie reserverer. Tilmeldinng via hjemmeside, skrive på tilmeldingen, om man har flere hunde med.  Morgenkaffe og rundstykke serveres. Vi får en ekstra hjælper til afvikling af  ringtræningen.

         Hundene skal blive i Hallen, mens der undervises.

         Pris for deltagelse 200 kr. Uden hund 50 kr.

         Max 20 deltagere. Max uden hund 10 deltagere.

5.3.3.    Andet - Basiskursus - Christian spørger Laila, om hun vil afholde et basiskursus. Bestyrelsesmedlemmer uden dette kursus opfordres til at deltage.

5.4.  Træning - intet nyt - trænermøde flyttet til 22.11. 1.11. aflyst på grund af manglende deltagere. Trænere forespørges, om ønsker til evt. oplægsholder. Michael og Christian laver oplæg til kommende møde.

5.5.  Hjemmeside/FB/Hunden - Julehilsen.

6.    Næste møde - onsdag d. 1.2. i Nr. Alslev.

7.    Eventuelt

Vi mangler stadigvæk at finde ny lagerplads, som kan bruges fra august 17..