Bestyrelsesmøde 19/5-2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 19/5-2016 kl.18.00
Sted: Rådmandshaven 20/Anemonevej 50, 4700 Næstved
Deltagere: Allan, Birte, Christian, Jeannie, Lene, Michael. Afbud fra Pernille og Lis.

1. Velkommen 
Godkendelse af referat
Referatet fra aprilmødet godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

2.1. Post. Indkommet post er videresendt fra formanden.

3. Økonomi
Påskeskuet gav 10.000 i overskud. Overvejelser vedr. anskaffelse af flere computere, samt nye tæpper.

4. Nyt fra udvalgene

4.1. Udstilling, skuer & matcher

4.1.1. Sommerskue 27.8. - lagt ud på hundeweb.  Rossetter er anskaffet. Ønske om flere rosetter til baby/hvalpe, samt neutrale rosetter med sæson-motiver. Birte tæller rosetter og bestiller , hvad der evt. mangler.
        Allan aftaler med Georg og ringpersonale.  Husk at lave aftale vedr. antal med cafeteriet.

4.1.2. Skuer/matcher i 2016
Der afholdes en match i forbindelse med "Hundens Dag". 4.6. 
Juleskuet, dommere Jesper Ravn, Trine Blume og Birgitte Schjøtt. Birte finder to dommere til.

4.2. PR/stande/sponsor
Sponsorgaver til sommerskuet. BB kontakter Pernille. Forslag: Køge Korn.

4.3. Aktiviteter, kurser & foredrag

4.3.1. Gå-tur - 6.8. Ålholm, Christian arrangerer. Kom med forslag til ture.

4.3.2. Hundens Dag 4/6-2016
Annoncering af arrangementet på Facebook. - Jeannie
Christina Kiil har infomateriale - sendes til Chr.
DKK plakater med racer. - skaffes via Christina Kiil
PM til deltagere, mødetid, program,  send evt. et godt billede af din race + navn. 
Start kl. 10.
10 - 11 Demonstration af hundetræning ved to racer: Golden og welsh springer
Raceparade kl. 11 - gratis - Birte stiller op. 
Match kl. 13.30 - dommer: Michael Christensen. Jeannie + Christian. Tilmelding  via Hundeweb.
Vi har  repræsentanter for min. 12 racer på nuværende tidspunkt.
Præsentation af dagens program i folder.
Økonomi: Rådighedsbeløb 10.000

4.3.3. Nattrim - september - tages op på næste møde

4.3.4. Tips og Trix - oktober - tages op på næste møde.

4.4. Træning

4.4.1. Trænermøde
Lone Wiegel har sendt en mail vedr. ønsket om at stoppe som træner for DKK.
Underskudsgaranti ved lydighedsprøver eller andre prøver: 10.000 kr. Michael foreslår afholdelse af prøver i forbindelse med sommerskuet 2017.
Henvendelse fra Annette Rasmussen, Christian svarer.
Susanne Ebbe - BB svarer
Henvendelse fra Maiken Thorup. Michael skriver til hende, vi vil gerne arbejde videre på sagen.

4.5. Hjemmeside/FB/Hunden
Vi har på 1. halvår brugt 2004 ord. Må bruge 1996  ord resten af året.
Deadline på næste nr. 10.7.16.

5. Næste møde - torsdag d.4.8. - evt. hos Allan.

6. Eventuelt


Årsprogram
10.7. Deadline Hunden - August
29.7. Dagsorden til bestyrelsesmødet 4.8.
4.8. Bestyrelsesmøde
6.8. Gåtur, Ålholm v/Christian
10.8. Deadline Hunden september
27.8. Sommerskue Hårlev
10.9. Deadline Hunden oktober
23.9. Nattrim
4.10. Generalforsamling
10.10. Deadline Hunden november
29.10. Tips og Trix
10.11. Deadline Hunden december
10.12. Juleskue Vordingborg
Forslag til næste bestyrelsesmøde: Vi laver årshjulet færdigt for 16 og 17. Også med bestyrelsesmøder.
9.12.17 Juleskue. Jørgen Hindse glæder sig til at komme!!