Bestyrelsesmøde d. 6/10-2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 6/10-2016 kl.18.00

Sted: Kæpgaardsvej 2A, 4840 Nr. Alslev

Deltagere: Christian, Jeannie, Lene, Allan, Bente, Lis, Birte, Michael. Afbud fra Pernille.

1.    Velkommen

2.    Godkendelse af referat

Godkendt

3.    Meddelelser fra formanden

3.1.  Post - intet nyt.

3.2.  Deltagelse i kursus: Medlemssystemer. Deltagere: Christian, Jeannie, Lene og Michael var på kursus d.24.9.

 Brugere af Hundeweb fra Kreds 10: Allan, Birte, Christian og Michael.

4.    Økonomi

      Indtægter fra generalforsamling og nattrim overføres til kassereren fra brugerne af nem-tilmeld.

5.    Nyt fra udvalgene

5.1.  Udstilling, skuer & matcher

5.1.1.    Match

Lene forsøger at finde et tidspunkt i Næstved Storcenter.

5.1.2.    Juleskue d.10.12. - Vordingborg

Sammenfald med Kreds 2's placering af skue. BB laver udkast til skrivelse.

Næste bestyrelsesmøde i Vordingborg, så vi kan se, hvordan hallen ser ud .

5.1.3.    Skuer/matcher i 2017

Påskeskue i Horbelevhallen 13.4.17 (Allan reserverer), Sommerskue i Hårlev 26.8.17, (Michael reserverer), Juleskue i Vordingborg d. 9.12.17.

2018: Juleskue 8.12.18, påske 29.3., sommer: 25.8.18

5.2.  PR/stande/sponsor

       Udvalget får hjælp af Jeannie til at komme i gang. Aktiviteter, kurser & foredrag

5.2.1.    Gå-tur - 31.12. 16.   gør hunden træt inden nytårsaften 11.00. Feddet. Tilmelding til Michael.

5.2.2.    Nytårskur d.7.1. kl.11. Tilmelding til Jeannie, Avnø. Annonceres i Hunden, nov.

5.2.3.    Nat-trim

Gik rigtigt godt. Gode positive tilbagemeldinger. Næste år: 29.9.17. Husk vand på posterne.

5.2.4.    Tips & Trix

Der er aftaler - se referat fra sidste møde.

5.2.5.    Andet  - foredrag, nosework, opdrætteraften. Tages op på næste møde....Jeannie prøver at arrangere en aften med massage...

         Hundens Dag 17 - 4.6. - Forslag flere steder samme dag: Raceparade, prøv            forskellige aktiviteter, match, løb med hunden??  Efterlysning af steder og ansvarlige             på facebook.

5.3.  Træning

      Udvalget aftaler arbejdsfordeling.

5.3.1.    Trænermøde 1/11-2016 - sted: Udby Kro.

Lydighdsprøver!  Rallyprøver ! Bør tages op på næste møde.

5.4.  Hjemmeside/FB/Hunden

6.    Næste møde onsdag d.2.11. Christian aftaler med Panteren og middag på Udby Kro.

7.    Eventuelt

Efter opfordring fra generalforsamlingen skriver BB til DKK  vedr. medlemsskab i forbindelse med træning. Udkast til brev læst op.