Bestyrelsesmøde 4/8-2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 4/8-2016 kl.18.00
Sted: Kæpgaardsvej 2A, 4840 Nr. Alslev
Deltagere: Christian, Jeannie, Lene, Lis, Allan, Birte, Michael

1. Velkommen

2. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

3.1. Post - alt indkommet post er videresendt.
Chr. har fået afslag på national udstilling 2018. Han har så søgt om national udstilling i 2019: 8.6. - 10.6. eller 7.9. - 8.9.
Kurser:
3.9. Status og udvikling af hjemmeside - Jeannie + Christian deltager
24.9. Klubsystemer - Jeannie + Michael + Lene
12.11. Kredsmøde - Christian + Jeannie + Lis + Lene + Michael
Christian tilmelder.

4. Økonomi
Regnskabsåret slutter 31.7.

5. Nyt fra udvalgene

5.1. Udstilling, skuer & matcher

5.1.1. Sommerskue - 134 deltagere. Vi mangler et par assistenter/sekretærer. Allan spørger 1 og Birte spørger 1. Vi mødes kl. 8. Christian tager ting med fra kælderen. Lene og Allan passer stande og rosetter. Chr. + Jeannie sørger for resten. Pernille og Michael sørger for præmier til store ring. Michael følger Georg.
        Lis deltager ikke.
        Christian køber to pavilloner. 
        Michael: aftaler med cafeteriet. 14 spiser med. Morgenmad ca. 9 - frokost ca. 13 - 15.
Barn og hund 30 kr. - Øvrige slutkonkurrencer 50 kr. Barn og hund dømmes af Christian

5.1.2. Skuer/matcher i 2016 
Match... Jeannie undersøger mht Næstved Storcenter i november.
Juleskuet d.10.12. ..vi har 5 dommere.... prøver at finde en ekstra dommer. Allan finder ringpersonale. BB bestiller rosetter.

5.2. PR/stande/sponsor - Pernille laver liste over sponsorer og sender den til Allan. Jeannie har aftale med OK. Christian tager div. foderpræmier med fra kælderen.

5.3. Aktiviteter, kurser & foredrag

5.3.1. Gå-ture arrangeret af Michael d.1.10. Faxe Kalkbrud kl. 11, mødested P-plads Østervej 4, 4640 Faxe... 10.9. Vemmetofte kl. 10. 

5.3.2. Hundens Dag 4/6-2016 - evaluering - godt arrangement... men det varme vejr var imod os. 

5.3.3. Nat-trim - 23.9. - Christian, Birte, Jeannie, Lene, Michael, Lis deltager fra bestyrelsen.
Mødetid for bestyrelsen kl. 18. Løbdeltagere mødes kl. 19.30. Mødested Herlufholmhallens P-plads. 
Bestyrelsen må gerne komme med Post-ideer. Fast minut-tal pr. post. 
Frist for tilbagemeldinger fra bestyrelsesmedlemmer 9.9. Jeannie og Christian styrer.
Grupperne sendes ud med posterne.
Tilmeldingsfrist: 19.9.

5.3.4. Generalforsamling 4.10. - På valg er: Jeannie, Allan, Michael og Pernille. Genopstiller: Jeannie, Allan, Michael, Pernille.
        Anette Bak Fredriksen er villig til at være dirigent.  Bestyrelsen mødes kl. 17. Spisning kl. 18.30   Lagkage til kaffen.
        Tilmeldingsfrist 27.9. Dagens ret, flæskesteg + 1 øl eller  1 vand eller 1 glas vin koster   50 kr.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

5.3.5. Tips og Trix  29.10., Gl Ridehus i Næstved - BB  sender kursusbeskrivelse rundt og annoncerer arrangementet i Hunden.

5.3.6. Jeannie undersøger vedr. massagekursus

5.4. Træning

5.4.1. Trænermøde - planlagt til 31.8. kl. 18 - Michael står for arrangementet, som afholdes på Holsted Skole.  Michael har udsendt en foreløbig dagsorden og efterspurgt ønsker til diskussion på mødet.  Deltagere fra bestyrelsen: Michael, Christian, Pernille, Jeannie, Lene og Lis.
Årligt trænermøde afholdes ellers fast den første tirsdag i november.

5.5. Hjemmeside/FB/Hunden
Indlæg til september: Nattrim, gåtur i oktober, generalforsamling, foromtale af Tips og Trix og juleskue.

6. Næste møde 8.9. Kæpgårdsvej 2 a kl. 18

7. Eventuelt