Referat 29.10.19

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d.29.10.19 kl. 18 
Horbelev Hallen, Sportsvej 1 B, 4871 Horbelev
Afbud fra Lis og Pernille.
Dagsorden:
1. Velkomst – evt. kommentarer til dagsordenen.

2. Post
Post videresendt fra Christian.  
Bente har modtaget et afbud fra en tilmeldt til juleskuet. Hun sørger for at tilbagebetale geburet. Bente laver en standard som fremover ved tilbagebetaling skal udfyldes. 
DKK har rykket for deltagere 9.11 til kredsmøde + ny bestyrelse + referat fra generalforsamling. BB har svaret.
Bente og Birte fortalte fra brainstormingsmødet i DKK i går.
3. Endelig konstituering
Jesper foreslået som formand. Han accepterer.
     Fordeling af udvalgsposter.
- Lagerforvalter – Lis
- Aktiviteter Cissie og Michael
- Udstillinger og skuer: Allan, Bente, Birte og Jesper
- Trænerkontakt: Cissie, Michael – Bente er rådgiver
- Webmaster – Jeannie
- Webansvarlig og facebook – Cissie

4. Økonomi
Spidshundeklubben har betalt 4000 kr. for køb af tæpper.
Aflevering af regnskabsbilag følg venligst regnskabsåret.

5. Juleskue  - Tilmeldinger kommer langsomt. Michael snakker med Georg vedr. edb.
Hvem deltager? Bestyrelsen. Cissie ved ikke, om hun deltager.
Dommere ok, ringpersonale ok, ca. 50 hunde pr. ring planlægges. Stande – Bente. 
Hjælpere: Lars, Pernille, Lilian  - Michael kontakter.
Birte dømmer bedste julepar hund og fører.
Deltagelse i små konkurrencer koster 50 kr. står der i Hunden, oktober. Betales, når man køber nummerskiltet.
Allan kontakter Lis vedr. sponsorer.
Rosetter til juleskuet. BB bestiller rosetter hos BR roset.
Endelig planlægning på næste møde.

6. Aktiviteter 
Bilag uddelt.
Mix Match d.16.5. OK
Jesper vil gerne stå for grill osv.
Michael og Birte står for Nytårskur 4.1.20
Vaccinations foredrag v/Lise Bang Hansen undersøges nærmere – både i forhold dato, sted mv. Cissie og Michael undersøger videre. Aflyser ved under 40.
Ret og vrang 2 v/Jørgen Hindse – 50 kr. pr. deltager. Dato i april. Undersøger videre.
Zoneterapi – afventer endeligt forslag om sted og dato. Aflyser ved under 40.

Vi fik ikke aftalt vedr. Basiskursus. Der er pt 5 tilmeldte dvs at kurset gennemføres. Stedet er Lundby Efterskole. Da Birte skal undervise, kan hun ikke også sørge for forplejning mv. Hvem hjælper???
 
7. Træning – trænermøde
Trænermøde på Viggården, 5.11.kl.18. Deltagere: Jesper, Cissie, Bente, Pernille og evt. Michael.
Evt. emner:? Afregning og DKK’s regler

8. Hjemmeside, facebook, hunden.
På webside og Hunden efterlyses hjælpere…
Cissie har fået instruktion af Jeannie. 
Billeder efterlyses sendes  til Cissie og Jeannie.
Opdrætterannoncer efterlyses.
BB sender generalforsamlingsmateriale til Cissie.

9. Årsplan 2020
Alle bidrager med indlæg til kommende årsplan.
Juleskue flyttes til søndag d.6.12. Lokalet forsøges flyttet – ellers prøver vi at finde en anden hal.

10. Næste møde
26.11.kl.18 i Horbelev.

11. Eventuelt
Vedr. udlån fra lageret… låneformular udarbejdes af Jesper.
Jesper holder overleveringsforretning.